www.flatfrog.com

Flatfrog utvecklar och säljer världens mest avancerade touch screen-teknik för stora interaktiva bildskärmar. Tekniken bygger på att en ram av sensorer runt skärmen identifierar koordinaterna för den punkt användaren pekar på. Därigenom möjliggörs mycket stora pekskärmar. Flatfrog säljer touch screen-kits till skärmtillverkare som Dell, Samsung och Sharp.

Bolaget delgrundades av Christer Fåhraeus år 2007.

www.eletive.com

Eletive revolutionerar arbetsplatser och HR-funktionen i företag genomen IT-plattform för medarbetarundersökningar i företag och organisationer. Insamlade data presenteras i realtid på en dashboard som identifierar hur personalen mår, vilka förutsättningar som finns för maximal prestation samt möjliggör snabba åtgärder och personalbeslut.

Bolaget grundades 2014.

www.the-industry.se

The Industry ligger i framkant globalt med utveckling avmycket stora 3D-skrivare för objekt upp till 1,5 X 2,0 X 2,0 meter. Tekniken bygger på användning av granulat som råvara, istället för filamenttråd som annars är vanlig i så kallad additiv tillverkning. Granulat medger dessutom att råvaran kan vara en blandning av material. The Industry har utvecklat en blandning med 50 procent träfibrer vilket har skapat möjligheten att tillverka hållbara produkter. Kunderna och marknaderna är globala.

The Industry utnämndes 2019 av tidningen Ny Teknik till ett av Sveriges 33 hetaste startup-bolag.

www.sagadiagnostics.com

SAGA Diagnostics förändrar sättet vi diagnostiserar och mäter cancer genom införandet av deras ultrasensitiva flytande biopsi. Genom ett enkelt blodprov kan SAGAs teknologi upptäcka och mäta cellförändringar, både till ett lägre pris och till högre säkerhet än tidigare teknik. SAGA Diagnostics har tre produkter, SAGAsafe, SAGAsign och SAGAseq, som tillsammans kompletterar varandra längs hela patientens resa.

Bolaget grundades 2016.

www.reccandiagnostics.com

Reccan Diagnostics är en aktör inom världens mest avancerade cancerforskning. Bolaget har utvecklat en plattform för cancerdiagnos i både ett tidigt skede och för specifik diagnos av utvecklad cancer. Plattformen bygger på en patenterad kombination av proteiner som utgör biomarkörer vilka kan upptäckas i blod och cancervävnad. Den cancerform som plattformen primärt syftar på är den svårupptäckta bukspottskörtelcancern. Vid denna typ av cancer är tidig upptäckt avgörande för patientens prognos för tillfrisknande. Tekniken är ett resultat av forskning vid Lunds universitet.

www.umansense.com

Umansense driver kampen mot stroke genom attutveckla rörelsesensorer som en användare bär som ett armband på vardera armen. Genom att analysera bärarens rörelsemönster kan sensorerna slå larm vid misstänkta fall av stroke. Mjukvaran i sensorerna är mycket avancerad självlärande artificiell intelligens. Stroke är en sjukdom där tidig upptäckt är avgörande för tillfrisknande eller minimering av framtida men. Produkten är ett resultat av forskning vid Lunds universitet.

www.bionamic.io

Bionamic utvecklar ett oumbärligt verktyg för ledande läkemedelsforskare. Medicinteknikbolaget erbjuder mjukvara och applikationer som kombinerar smarta algoritmer med ett lättanvänt och överskådligt användargränssnitt.Tillämpningen används inom läkemedelsforskning vid utveckling av läkemedel som är baserade på antikroppar. Mjukvaran analyserar hur antikropparna binder till det som ska angripas i kroppen.