Hållbarhet

Hållbarhet är utgångspunkten för Fårö Capital. De investeringar som vi gör sker i teknologi och kunskaper som har potential att på ett ekonomiskt och kommersiellt hållbart sätt bidra till att förbättra människors hälsa, bidra till en effektivare resursanvändning och därmed till en generellt mer hållbar värld.

Ett långsiktigt ägaransvar och värdeskapande bidrar till långsiktigt hållbara verksamheter. Hållbarhet är därmed en del av Fårö Capitals investeringsstrategi.

Ett projekt som drivs och finansieras av Christer Fåhraeus personligen handlar om DNA analys, utredandet av evolutionära mekanismer och artkomplex för tropiska fjärilar, framför allt från Sydamerika. Fjärilar är så kallade indikatorarter och har en mycket viktig roll som bland annat som pollinerare av ekosystemen. Fjärilar är också tacksamma för att modellera artbildningsprocesser.

Projektets syftet är att utforska hur fjärilarnas artbestånd är ett resultat av olika ekosystem och hur människans ingrepp på miljön påverkar dessa. Med denna kunskap kan områden och ekosystem med hög biodiversitet identifieras och eventuellt skyddas från ytterligare mänsklig påverkan.

Projektet är rent vetenskapligt och syftar i dagsläget inte till kommersialisering. Projektet sysselsäter tre personer idag. Projektet bidrar till grundforskningen och kunskapen om planets liv.