Affärsmodell

Fårö Capital investerar i bolag med nydanande teknik, stark ledning och med möjlighet till långvarig tillväxt. Exempel är läkemedel, medicinteknik, biometri, artificiell intelligens och analysinstrument.

Fårö Capitals investeringshorisont är potentiellt evig, men kan i praktiken begränsas av vad som är vår kompetens eller kapitalbas. Vi söker bolag där vi ser potential för långsiktig kassaflödesdriven långvarig tillväxt.

Genom aktivt ägande stöder vi teknikutveckling, internationell expansion och finansiering.

Exit sker i de fall Fårö Capital anser sin roll i bolaget som utspelad.

Investeringar i onoterade bolag i tidiga skeden sker inom Theope Seed Capital, ett helägt dotterbolag till Fårö Capital.

Vår mission är att genom framgångsrika investeringar bidra till sådant som gör världen bättre – bättre hälsa, smartare lösningar, effektivare användning och en bättre miljö.