Historia

Fårö Capital grundades av Christer Fåhraeus 2000 med syfte att samla sitt entreprenörskap i ett bolag. Under årens lopp har Fårö Capital växt från ett holdingbolag för ett mindre antal innehav till ett aktivt investmentbolag med inriktning på nydanande och skalbara innovationer.

Christer Fåhraeus har är civilingenjör i medicinsk teknik, med kand och doktor i neurofysiologi vid Lunds universitet. Christer har också en examen i matematik som klarades av på tre terminer och har gått på fösvarets tolkskola.

Under doktorandtiden startade han företaget Cellavision AB (1994), grundat på idén att använda artificiella neurala nätverk för att automatiskt klassificera vita blodceller.

Cellavision tillverkar i dag instrument för blodanalys. Bolaget börsnoterades 2006 och har ett börsvärde på över 8 miljarder kronor.

Ett par år senare startade Christer Fåhraeus Anoto Group AB (1996). Fårö Capital har i dag inget ägande eller andra åtaganden i Anoto.

Christer Fåhraeus har även varit med om att starta bolagen Flatfrog AB, EQL Pharma AB, Longboat Amniotics AB och Respiratorius AB. Samtliga ingår i dag i Fårö Capitals portfölj.

Namnet Fårö Capital kommer av att Christer Fåhraeus har historiska släktband till Fårö, norr om Gotland, där släktnamnet togs på 1600-talet. Verksamheten bedrivs dock i allt väsentligt i södra Sverige, med Lund som huvudkontor. Fårö Capital verkar i den akademiska och entreprenöriella miljö som frodas i Lund med omnejd.