Värdeutveckling

Fårö Capitals totalavkastning de senaste fem, respektive tio åren.

Fårö Capital