Investeringskriterier

TEKNOLOGI

Bolagets teknologi ska ligga i frontlinjen och ha potential att tillgodose behov som i dag inte har en lösning eller endast har en bristfällig lösning.

SKALBARHET

Affärsmodellen ska möjliggöra en väsentlig tillväxt under lång tid.

MANAGEMENT

Fårö Capital anser att det är personer och deras drivkraft och kunnande som skapar framgångsrika företag. Tekniskt intressanta idéer skapas av ämneskunniga personer, ofta inom akademin. Kommersialisering av innovationer kräver kunnande inom finansiering, marknadsföring och försäljning. Ett framgångsrikt bolag måste ha en mix av dessa kompetenser.

STORLEK

Fårö Capital investerar i förhållandevis tidiga skeden – från grundandet av bolag och de första kapitalrundorna till till mindre börsnoterade bolag.

LATE BLOOMERS

Fårö Capital scannar ständigt av marknaden för att hitta befintliga noterade bolag som kvalificerar sig enligt punkterna ovan, men som av olika anledningar ännu inte nått framgång eller som vi tycker är undervärderade.